top of page

La contaminació acústica és la contaminació que altera les condicions de so normals del medi ambient en una determinada zona.  El soroll és considerat un contaminant perquè té diversos efectes negatius sobre la salut: pertorbacions del son, fatiga crònica nerviosisme o estrès, etc.

Les principals fonts ambientals són:

·El trànsit, en què les motos són vehicles que generen més molèsties.

·Les acitivtats industrials i recreatives.

·El veïnatge.

 

 

bottom of page